Sant Feliu de Llobregat

Esplai Sant Llorenç
Baix Empordà (Barcelona)
44.198 habitants
Es vota amb normalitat.