Sant Joan Despí

CAP Verdaguer
Baix Llobregat (Barcelona)
33.873 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.