Sant Martí de Centelles

Ajuntament.
Osona (Barcelona)
1.167 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.