Sant Pol de Mar

BV-5128
Maresme (Barcelona)
5.062 habitants
Gran concentració de vehicles de la Guardia Civil aparcats en una rotonda