Santa Eulàlia de Riuprimer

Local de Joves
Osona (Barcelona)
1.289 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
Cantant emocionats "Els Segadors".