Santa Eulàlia de Riuprimer.

Local de Joves.
Osona (Barcelona)
1.289 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
Cantant emocionats "Els Segadors".