Santa Pau

Escola Joan Maragall.
Garrotxa (Girona)
1.573 habitants
Es vota amb normalitat.