Santander

Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria
Gent acomiadant els vehicles de la Guardia Civil que es dirigeixen a Catalunya.
Resum d'imatges (Cantabria Ahora)
Més imatges
Gravació des d'un edifici
Presa des de l'interior