Segur de Calafell

Institut La Talaia.
Baix Penedès (Tarragona)
24.898 habitants
Es vota amb normalitat. El centre tanca abans i es centralitza la votació a l'Institut Camí de Mar de Calafell
El sistema informàtic està interromput. Només han votat vuit persones.