Sentmenat

Escola Can Sorts
Vallès Occidental (Barcelona)
8.818 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
Hi ha una bona colla de gent que vol votar.