Seva

Escola Farigola.
Osona (Barcelona)
3.451 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.