Tarragona

Centre d'Innovaciói Formació Ocupacional
Tarragonès (Tarragona)
131.507 habitants
Es vota amb normalitat però amb molta por a que hi vagi la policia. Els veïns fan barricades per evitar que, si vénen, puguin entrar.