Tarragona

Serveis Territorials de Cultura.
Tarragonès (Tarragona)
131.507 habitants
Es vota amb normalitat.