Terrassa

Institut Can Roca
Vallès Occidental (Barcelona)
218.535 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha presència de bombers catalans i vascos.