Terrassa

Serveis Educatius del Vallès
Vallès Occidental (Barcelona)
218.535 habitants
Es vota amb normalitat però només es pot constituir una de les cinc urnes.