Toledo

Guardia Civil (Jefatura II Zona) de Toledo
Gent acomiadant els vehicles de la Guardia Civil que es dirigeixen a Catalunya.
Acomiadant-se, es canta "A por ellos"
Gravació frontal