Torà

Escola Sant Gil.
Segarra (Lleida)
1.223 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.