Tordera

Escola Serra de Miralles
Maresme (Barcelona)
16.637 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.