Tortosa

Consell Comarcal del Baix Ebre
Baix Ebre (Tarragona)
33.445 habitants
Es vota amb normalitat.
Dues àvies surten de votar entre aplaudiments.