Tortosa

Escola El Temple
Baix Ebre (Tarragona)
33.445 habitants
Es vota amb normalitat.