Jesús-Tortosa

Daniel Mangrané
Baix Ebre (Tarragona)
4.100 habitants
Es vota amb normalitat.