Vic

Escola Dr. Joaquim Salarich
Osona (Barcelona)
43.964 habitants
Els Mossos d'Esquadra intenten entrar a l'Escola Salarich de Vic però no ho aconsegueixen. La gent els aplaudeix.