Vilafranca del Penedès

Claustre de Sant Francesc
Alt Penedès (Barcelona)
39.532 habitants
Hi ha poca gent i es fa una crida a la ciutadania per tal que se n'hi apropi més. Es vota amb normalitat.