Anglesola

Escola Santa Creu
Urgell (Lleida)
1.324 habitants
Es vota amb normalitat.