Artesa de Lleida

CEIP Els Til·lers
Segrià (Lleida)
1.527 habitants
Guardia Civil Càrrega policial
Els agents carreguen per poder entar al col·legi electoral
Arribada dels antiavalots
Seqüencia de l'arribada i la càrrega