Barcelona

Escola Antaviana
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi arriba gent que ha patit algunes de les càrregues en altres centres.