Barcelona

Escola Eduard Marquina
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha molt poca gent per protegir l'escola.