Barcelona

IES La Sedeta
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Votat amb normalitat.
Resum