Benavent de Segrià

Ajuntament.
Segrià (Lleida)
1.442 habitants
Es vota amb normalitat. En alguns moments, la votació s'atura perquè internet no va.