Esponellà

Ajuntament
Pla de l'Estany (Girona)
432 habitants
Guardia Civil Càrrega policial
Els votants defensen el col·legi electoral