Figueres

Institut Alexandre Delofeu
Alt Empordà (Girona)
45.961 habitants
Es vota amb normalitat. Es decideix tancar el centre perquè es va centralitzar tota la votació en un únic punt: l'IES Ramon Muntaner