Igualada.

Espai Cívic Centre
Anoia (Barcelona)
39.316 habitants
Es vota amb normalitat.