Montmaneu

Carretera
Anoia (Barcelona)
153 habitants
30 vehicles de la Guardia Civil esperant a l'entrada de Montmaneu. Visitaran pobles de les rodalies