Reus

Escola Teresa Miquel.
Baix Camp (Barcelona)
103.123 habitants
Es vota amb normalitat.