Tortosa

Ajuntament
Baix Ebre (Tarragona)
33.445 habitants
Es vota amb normalitat.
Crits de "Independència"