La Bisbal de l’Empordà

Institut de Formació Professional
Baix Empordà (Girona)
10.775 habitantes
Se vota con normalidad. En algún momento se teme la llegada de la Guardia Civil.