Almoster

Escola Pública Ramon Sugrañes
Baix Camp (Tarragona)
1.361 habitants
S'hi van presentar els Mossos ben de matí però van marxar. Hi va haver cues per votar. El sistema informàtic va estar tallat en algun moment.