Barcelona

Centre Cívic Matas i Ramis
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi passa un observador internacional italià que els felicita per la correcció i el rigor democràtic sobre com s'estan fent les coses. En un moment donat, s'atura la votació perquè es creu que hi pot anar la polcia.