Barcelona

Escola Congrès Indians
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Obertura de portes. Comença la votació.
Les urnes ja estan mig plenes.
Només queda una hora per tancar. La gent crida "Votarem"