Barcelona

Institut Congrés
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha una gran afluència de votants.
Es tanca l'escola i la gent crida "Hem votat"
Es donen els resultats del recompte.