Barcelona

CEIP Joaquim Ruyra
Barcelonès (Barcelona)
1620809 habitants
Molts votants protegint el col·legi electoral. Cues, s'hi pot votar.