Blanes

Ràdio Blanes
Selva (Girona)
38.813 habitants
Es vota amb normalitat.