Girona

CEIP Verd
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
La Policía Nacional vol carrega per entrar al col·legi. Abans, han rebut la visita del President Puigdemont
Els agents entren saltant la tanca
Resum de 45 min.