Girona

CEIP Verd
Gironès (Girona)
99013 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
La Policía Nacional vol carrega per entrar al col·legi. Abans, han rebut la visita del President Puigdemont
Pressa de la càrrega des de la tanca
Els agents entren saltant la tanca
Resum de 45 min.