Barcelona

CFA Freire
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades
La Policía Nacional carrega per accedir al col·legi electoral. S´enduen les urnes.
Els votants entren al centre per protegir-lo de la càrrega policial
Ferits
Àvia ferida i noia amb camisa estripada