Barcelona

Escola Jovellanos
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.