El Vendrell-Comar-ruga

Alberg Santa Maria
Baix Penedès (Tarragona)
36.568 habitants
Es vota amb normalitat. El centre acaba tancant perquè es decideix centralitzar la votació al Centre Cívic.