El Vendrell-Comar-ruga

Escola Pla de Mar
Baix Penedès (Tarragona)
36.568 habitants
Es vota amb normalitat. Aquest centre tanca perquè es decideix centralitzar la votació al Centre Cívic.
Música mentre esperava.