Girona

Pavelló de Santa Eugènia
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Molts votants durant tota la jornada, s´ha pogut votar gràcies també al cens universal