Girona

Local Social de Vista Alegre
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Es vota amb normalitat.