Badalona

Centre Cívic Dalt de la Vila.
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es pot votar amb normalitat.
Cues per votar.