Barcelona

Casal de Barri Pirineu.
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Resistència musical amb els Trons de Can Baró
Hem votat!
Un cop ja s'ha votat, la gent surt del Casal i va en processó pel barri.